ข้อมูลแนะนำการใช้งานสินค้าสารหล่อลื่นและการดูแลรักษารถจักรยานยนต์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก https://www.yamaha-motor.co.th/

** เทคโนโลยี BLUE CORE คือ “ความประหยัด ที่มาพร้อมกับ สมรรถนะที่ดีขึ้น” โดย Yamaha ได้มีการวางหลักการของเครื่องยนต์ BLUE CORE ไว้ 3 อย่างด้วยกันนั่นก็คือ เพิ่มประสิทธิภาพของการเผาไหม้, ลดการสูญเสียกำลังของเครื่องยนต์ และควบคุมการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมกับการจุดระเบิดอย่างแม่นยำ