การปนปื้อนของน้ำมาจาก

Water ; ระดับปริมาณน้ำในน้ำมันหล่อลื่นที่สูงผิดปรกติ จะทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพ และความสามารถในการหล่อลื่นด้อยลง