Viscosity of Transmission Oil

Viscosity of Transmission Oil

 

โดยปรกติเวลาเลือกน้ำมันเครื่อง …

นอกเหนือจากมาตรฐานน้ำมันเครื่องของรถยนต์เชื้อเพลิงเบนซิน หรือดีเซล ที่จะต้องดูหรือพิจารณาจากค่า API S … หรือ API C …

แต่ลักษณะการใช้งาน และความต้องการของแต่ละบุคคล ก็มีความต่าง ๆ กันออกไป เช่น อยากใช้น้ำมันเครื่องความหนืดต่ำ

เพื่อการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง หรือ อยากใช้น้ำมันเครื่องที่ค่อนข้างหนืด เพื่อให้ชั้นฟิล์มของน้ำมันเครื่องหนาหน่อย สำหรับเผื่อการปกป้อง

ซึ่งแต่ละเหตุผล ก็จำเป็นจะต้องพิจารณาจากค่าความหนืดมาตรฐาน SAE xW-xx

 

แต่เมื่อถึงคราวที่จะต้องเลือกน้ำมันหล่อลื่นสำหรับระบบเกียร์ หรือระบบส่งกำลังที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ในรถยนต์แต่ละแบรนด์ และแต่ละรุ่น

ก็จะต้องระบุเป็นอันดับแรก ๆ ให้ได้ก่อนว่า “ เป็นระบบส่งกำลังแบบธรรมดา หรือแบบอัตโนมัติ และหากเป็นระบบอัตโนมัติ เป็นประเภท

อัตราทด 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 8 หรือ 10 จังหวะ หรือระบบอัตโนมัติ อาจจะเป็นแบบสายพาน CVT หรือ ระบบอาจจะไม่ใช่ที่กล่าวมาทั้งหมด ”

 

ต่อมา ภายหลังจากการระบุชนิด และประเภทของระบบเกียร์ ก็จะสามารถเลือกใช้สินค้าน้ำมันได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานของรถยนต์แต่ละแบรนด์

และแต่ละรุ่นแนะนำ

 

….. แล้วแต่ละชนิด และประเภทของน้ำมันเกียร์จะมีความหนืดเหมือนหรือต่างกัน เหมือกับน้ำมันเครื่องให้เลือกใช้หรือไม่ …..

 

 

สินค้า

ความหนืด(อ้างอิงจากเอกสาร) cSt ความหนืด(อ้างอิงจากการวัดจริง) cSt
วัดที่ 40C วัดที่ 100C วัดที่ 40C

วัดที่ 100C

ZIC

ZIC ATF XP3

สีแดง 35.57 7.466 37.44 7.78

ZIC ATF SP4

สีแดง 25.75 5.411 28.65

6.05

ZIC ATF MULTI

สีแดง 38.6 7.38 39.35

7.65

ZIC ATF 3

สีแดง 38.25 7.335 40.67

7.78

ZIC ATF DEXRON 6

สีแดง 30.76 6.166 34.05

6.44

ZIC CVTF MULTI

สีน้ำตาลอ่อน 31.75 6.857 37.76

7.9

ZIC G-FF

สีน้ำตาลอ่อน 65.17 11.83 69.82

12.92

ZIC G-5 (80W-90)

สีน้ำตาลอ่อน 140.6 14.78 158.98

17.88

ZIC G-5 (85W-140)

สีน้ำตาลอ่อน

324.6 25.14 323.19

27.65

A

น้ำมันเกียร์ออโต้

สีแดง 35.7

7

น้ำมันเกียร์ออโต้

สีแดง 36.69 7.41 41.25

7.82

น้ำมันเกียร์ออโต้

สีแดง 30.86 6.12 31.03

6.44

น้ำมันเกียร์ออโต้  CVT

สีแดง 35.81 7.64 39.06

8.63

F

น้ำมันเกียร์ออโต้

สีแดง 30.44

6.18

น้ำมันเกียร์ธรรมดาและออโต้

สีน้ำตาลอ่อน 34.3

6.88

H

น้ำมันเกียร์ออโต้

สีแดง 29.49 7.058 30.91

7.62

น้ำมันเกียร์ออโต้

สีแดง 25.09 6.835 27.36

7.17

น้ำมันเกียร์ออโต้  CVT

สีส้ม 31.94

7.94

น้ำมันเกียร์ออโต้  CVT

สีเหลือง 28.78

7.74

M

ATF-MA1

สีแดง 25.88

5.73

น้ำมันเกียร์ออโต้  CVT

สีเขียว 27.24

6.93

น้ำมันเกียร์ออโต้  CVT

สีเขียว 36.04

7.69

Mz

น้ำมันเกียร์ออโต้

สีเขียว 25.66

5.77

น้ำมันเกียร์ออโต้

สีแดง 33.95

7.51

N

น้ำมันเกียร์ออโต้  CVT

สีเขียว 35.73

7.72

น้ำมันเกียร์ออโต้  CVT

สีเขียว 28.4

6.78

น้ำมันเกียร์ธรรมดา

สีน้ำตาลอ่อน 72.47

14.12

S

น้ำมันเกียร์ออโต้  CVT

สีเขียว 27.59

6.67

Sb

น้ำมันเกียร์ออโต้  CVT

สีเขียว 31.244

7.589

T

น้ำมันเกียร์ออโต้ 

สีแดง 34 7.3 35.23

8.22

น้ำมันเกียร์ออโต้ (กระป๋องเหล็ก)

สีแดง 23 5.5 31.45

6.57

น้ำมันเกียร์ออโต้ (แกลลอนพลาสติก)

สีแดง 25.75

5.67

น้ำมันเกียร์ออโต้  CVT

สีแดง 30 7.3 33.33

7.42

น้ำมันเกียร์ออโต้  CVT

สีแดง 22.4 5.2 24.85

5.49

น้ำมันเกียร์ธรรมดา

สีน้ำตาลอ่อน 77.32

15.48

Technical Dept.

Comments are closed.