Viscosity of OEMs Oil

Viscosity of OEMs Oil

 

เวลานำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อทำการเช็คตามระยะ และทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไปในคราวเดียวกันเลย

สิ่งที่เรามักต้องเจอก็คือ จะต้องเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้เหมาะกับรถยนต์ และการใช้งานของเรา แต่ทราบกันหรือไม่ว่า ความหนืดของน้ำมันเครื่องที่ระบุกันตาม

SAE Grade ที่หน้าแกลลอน แท้จริงแล้วมีค่าความหนืดกันอยู่เท่าไร

 

….. แล้วเวลาที่เราออกรถยนต์ใหม่ ๆ มา น้ำมันเครื่อง ที่แต่ละแบรนด์ แต่ละรุ่น เขาใส่มา ความหนืดของน้ำมันเครื่อง จริง ๆ แล้วคือเท่าไร ตั้งแต่ต้น …..

 

แบรนด์ / รุ่น

ความหนืด(อ้างอิงจากเอกสาร) cSt ความหนืด(อ้างอิงจากการวัดจริง) cSt
วัดที่ 40C วัดที่ 100C วัดที่ 40C

วัดที่ 100C

T / เก๋ง เบนซิน/CNG 1.6 L (SAE 10w-30)

77.707

11.885

T / กระบะ ดีเซล 2.4 L

63.454

11.351

F / กระบะ ดีเซล 2.2 L

53.6

7.358

Technical Dept.

Comments are closed.