การสึกหรอของอนุภาคดีบุกมาจาก

Tin (Sn) ; ดีบุก White non ferrous หรือ Babbitt metal (with lead) เป็นการสึกหรอของแบริ่ง เมื่อถูกเคลือบไว้ด้วยดีบุก เป็นตัวชี้ว่ามีการสึกหรอ ของลูกสูบของเครื่องยนต์