ค่าความเป็นด่างโดยรวมทั้งหมด คือ

TBN (Total Base Number) ; เป็นค่าวัดว่ามีปริมาณของด่าง (หรือเหลืออยู่) เท่าไรในน้ำมันเครื่องดีเซล หรือ TBN เป็นความสามารถลดความเป็นกรด ซึ่งเกิดจากขบวนการเผาไหม้ภายใน