ค่าการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาซัลเฟชั่น คือ

Sulfation ; เป็นการวัดค่าการเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่นที่จะส่งผลก่อให้เกิดปฏิกิริยามากมาย เช่น ค่าความหนืดของน้ำมันจะเพิ่มขึ้น, สูญเสียประสิทธิภาพในการหล่อลื่น, ส่งผลต่อค่า (TBN) ที่จะลดลง และการเกิดตะกอนในน้ำมัน