การปนเปื้อนของเขม่าอนุภาคละเอียดมาจาก

Soot ; เขม่า ปริมาณเขม่าที่สูงจะชี้ว่าเครื่องยนต์เริ่มเกิด หรือมีปัญหา หรือระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นยาวนานเกินไป