การปนเปื้อนของโซเดียมมาจาก

Sodium (Na) ; โซเดียม สารเคมีของเคมีหล่อเย็น สารเคมีปรุงแต่งของน้ำมันหล่อลื่น