การสึกหรอของอนุภาคเงินมาจาก

Silver (Ag) ; เงิน การสึกหรอของแบริ่งที่มีโลหะเงิน ในบางกรณีเป็นตัวชี้ปัญหาที่เกิดของ Oil Cooler