ค่าการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากการสันดาป คือ

Nitration ; โดยทั่วไปแล้ว ไนเตรชั่น เกิดขึ้นจากการสันดาปภายในระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศ ในกรณีการผิดปรกติ ผลผลิตของขบวนการไนเตรชั่น จะรั่วเล็ดลอดผ่านแหวนลูกสูบ (blow-by) ซึ่งผลผลิตของขบวนการไนเตรชั่น จะมีความเป็นกรดสูง ทำให้เกิดตะกอน และเร่งขบวนการออกซิเดชั่น ใช้เครื่องวัด FTIR หน่วยที่วัดได้เป็น absorbance (abs)