รุ่นรถจักรยานยนต์/Honda Motorcycle model : MSX 125 SF M/T
ราคาจำหน่าย/Price : Standard : 70,500  ABS : 78,000  The Ultimate Pink : 83,600
ปี/Year : 2018
ประเภทรถจักรยานยนต์/Motorcycle type : Sport
รหัสเครื่องยนต์/Engine code : PGM-FI 4 stroke SOHC Air cooled
ความจุเครื่องยนต์/Cylinder volume : 125
ประเภทเชื้อเพลิง/Fuel type : Gasoline
ระบบส่งกำลัง/Transmission system : 4 speed Manual transmission
น้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการแนะนำ/Honda Motorcycle engine oil : น้ำมันเครื่องฮอนด้าสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ (API) : SG หรือสูงกว่า SAE 10W-30  JASO T903 : MA ความจุที่ใช้เป็น 0.9L.
น้ำมันเครื่องที่ซิคแนะนำ/Zic engine oil : 1.) ZIC M7 10w-30 , JASO MA2 [1]
น้ำมันเฟืองท้ายที่ศูนย์บริการแนะนำ/Honda Motorcycle rear differential oil : –
น้ำมันเฟืองท้ายที่ซิคแนะนำ/Zic rear differential oil : –
น้ำมันเบรคที่ศูนย์บริการแนะนำ/Honda Motorcycle brake fluid : น้ำมันเบรคฮอนด้า DOT 3 หรือ DOT 4
น้ำมันเบรคที่ซิคแนะนำ/Zic brake fluid : ZIC DOT 4
น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำที่ศูนย์บริการแนะนำ/Honda Motorcycle coolant : –
น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำที่ซิคแนะนำ/Zic coolant : –
หมายเหตุ/Remark : ถ้ารถเป็นปีที่เก่ากว่าที่แนะนำ หรือรถมีอายุการใช้งานของเลขกิโลเมตรที่มาก แนะนำสินค้า ZIC เป็นอีกทางเลือก คือ 1.) ZIC M7 10w-40 , JASO MA2 2.) ZIC M5 20w-40 , JASO MA2 3.) ZIC M5 20w-50 , JASO MA2