รุ่นรถจักรยานยนต์/Honda Motorcycle model : CB 1000 R M/T
ราคาจำหน่าย/Price : 515,000
ปี/Year : 2019
ประเภทรถจักรยานยนต์/Motorcycle type : NEO SPORTS CAFE
รหัสเครื่องยนต์/Engine code : SC80E/Liquid-cooled DOHC Inline 4 cylinder
ความจุเครื่องยนต์/Cylinder volume : 1,000
ประเภทเชื้อเพลิง/Fuel type : Gasoline
ระบบส่งกำลัง/Transmission system : 6 speed Manual transmission
น้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการแนะนำ/Honda Motorcycle engine oil : น้ำมันเครื่องฮอนด้า 4T  ความจุที่ใช้เป็น 2.7L.
น้ำมันเครื่องที่ซิคแนะนำ/Zic engine oil : 1.) ZIC M9 10w-40 , JASO MA2  2.) ZIC M7 10w-40 , JASO MA2 [1]
น้ำมันเฟืองท้ายที่ศูนย์บริการแนะนำ/Honda Motorcycle rear differential oil : –
น้ำมันเฟืองท้ายที่ซิคแนะนำ/Zic rear differential oil : –
น้ำมันเบรคที่ศูนย์บริการแนะนำ/Honda Motorcycle brake fluid : น้ำมันเบรคฮอนด้า DOT 4
น้ำมันเบรคที่ซิคแนะนำ/Zic brake fluid : ZIC DOT 4
น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำที่ศูนย์บริการแนะนำ/Honda Motorcycle coolant : น้ำยาหล่อเย็นแบบผสมแล้วของ Honda 3.06L.
น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำที่ซิคแนะนำ/Zic coolant : ZIC SUPER A
หมายเหตุ/Remark : ถ้ารถเป็นปีที่เก่ากว่าที่แนะนำ หรือรถมีอายุการใช้งานของเลขกิโลเมตรที่มาก แนะนำสินค้า ZIC เป็นอีกทางเลือก คือ 1.) ZIC M5 20w-40 , JASO MA2    2.) ZIC M5 20w-50 , JASO MA2