การปนเปื้อนของไกลคอลมาจาก

Glycol ; การปนเปื้อนของไกลคอลจะกระตุ้นให้น้ำมัน (Antifreeze / Coolant) เสื่อมสภาพเกิดตะกอน แบริ่งเกิดการสึกหรอ และเกิดการสึกหรอแบบกัดกร่อน