การปนเปื้อนของเชื้อเพลิงมาจาก

Fuel ; น้ำมันหล่อลื่น จะขาดประสิทธิภาพถ้ามีปริมาณเชื้อเพลิงปนเปื้อนสูง เพราะว่าค่าความหนืดที่ลดลงจะทำให้ฟิล์มน้ำมันด้อยประสิทธิภาพลง ผลที่ตามมา คือ การสึกหรอ