สารเติมแต่งจำพวกแคลเซียม มีหน้าที่

Calcium (Ca) ; แคลเซียม Detergents, dispersants, and acid neutralizers.