สารเติมแต่งจำพวกโบรอน มีหน้าที่

Boron (B) ; โบรอน สารเคมีของเคมีหล่อเย็น สารเคมีปรุงแต่งของน้ำมันหล่อลื่น