สารเติมแต่งจำพวกแบเรียม มีหน้าที่

Barium (Ba) ; แบเรียม Corrosion Inhibitors, detergents, rust inhibitors