รู้ไหมว่า SK ZIC จัดจำหน่ายมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

รู้ไหมว่า SK ZIC จัดจำหน่ายมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

รูป : บริษัท SK ขายน้ำมันหล่อลื่นสำเร็จรูปไปกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

 

SK Lubricants เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่น และเริ่มธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นเป็นครั้งแรก ในประเทศเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี 2511 ตอนนี้ SK Lubricants กำลังขยายขอบเขตธุรกิจเพื่อแข่งขันในตลาดโลก บริษัท SK ZIC ผลิต และส่งออกน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน คุณภาพระดับพรีเมี่ยมไปยังกลุ่มลูกค้ามากกว่า 140 ราย ใน 50 ประเทศทั่วโลก รวมถึงมีการขายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำเร็จรูป ไปกว่า 60 ประเทศ รวมถึงรัสเซีย จีน และสหรัฐอเมริกา วิสัยทัศน์ของ SK ZIC คือการเป็นผู้นำการค้าระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่น

รายได้จากการดำเนินงานในปี (ข้อมูลปี 2017) 504,900,000,000 หรือ (13,480,830,000 บาทไทย)

(ค่าเงิน 1 วอนเกาหลีใต้ เท่ากับ 0.0267 บาท, ข้อมูล ณ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2019)

Technical Dept.

Comments are closed.