รู้ไหมว่า ORANOSS นำเข้า SK ZIC ทุกหยด และทุกหยดใช้ Base Oil G III ในการผลิตน้ำมันเครื่อง

รู้ไหมว่า ORANOSS นำเข้า SK ZIC ทุกหยด และทุกหยดใช้ Base Oil G III ในการผลิตน้ำมันเครื่อง

รูป : SK ออกมาระบุว่าประเทศไทย ก็คือลูกค้าในคลิป Present แนะนำ SK ZIC

 

ซึ่งสินค้าน้ำมันหล่อลื่น SK ZIC เป็นสินค้าที่มีการนำเข้ามาโดยตรง จากบริษัท SK Lubricants ประเทศเกาหลีใต้ โดยจะมีการขนส่งด้วยเรือขนสินค้า และสินค้าน้ำมันหล่อลื่น SK ZIC จะมีการบรรจุมาเป็นแกลลอน และนำแกลลอนบรรจุใส่ลังกระดาษ จัดเรียงมาอย่างดีในตู้คอนเทนเนอร์ และก็จะมีรถหัวลากไปรับตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุน้ำมันหล่อลื่น SK ZIC มาเต็มตู้คอนเทนเนอร์

 

รูป : การบรรจุสินค้ามาจากโรงงานของ SK ที่เกาหลีใต้

 

จากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่คลังสินค้าที่บริษัท โอราโนส จำกัด ที่ พุทธมณฑล สาย 5 ทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ เป็นการบ่งบอกถึงอัตราความต้องการสินค้าน้ำมันหล่อลื่น SK ZIC ว่า ในปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจในการศึกษา และหาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเกรดสังเคราะห์แท้ กันมากขึ้น และถ้าถามว่าน้ำมันหล่อลื่นเกรดสังเคราะห์แท้ 100% และเป็นสินค้าเกรดนำเข้าแท้ทุกหยด ทุกคนจะหันมาเลือกใช้สินค้าน้ำมันหล่อลื่น SK ZIC

 

รูป : การเข้าตรวจสอบน้ำมันในทุกปี จากกรมธุรกิจพลังงาน

 

และในทุก ๆ ที่ บริษัท โอราโนส จำกัด ที่ พุทธมณฑล สาย 5 จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงาน เข้ามาตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำมันหล่อลื่น ที่มีการจัดเก็บอยู่ในคลังสินค้า เพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพ ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ มีคุณภาพตรงตามกับครั้งแรกที่เคยมาขอขึ้นทะเบียน นำเข้าสินค้าน้ำมันประเภท นั้น ๆ มาขายในประเทศไทย หรือไม่ และยังจะมีเจ้าหน้าที่จาก SK ZIC จะมีการเดินทางมาเยี่ยมชม บริษัท โอราโนส จำกัดในทุกปีแต่ลักษณะการเข้าเยี่ยมชมของ เจ้าหน้าที่จาก SK ZIC เหมือนจะมาทำการตรวจสอบว่าสินค้าน้ำมันหล่อลื่นที่มาการจัดส่งมายังประเทศไทย ยังคงมีลักษณะที่เหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนไปต้นทางที่มีการจัดส่งมาจากเกาหลี ไม่ว่าเป็นในเรื่องของ การบรรจุภัณฑ์ หรือตราสัญลักษณ์ ใด ๆ ที่มีการจัดทำมาตั้งแต่เกาหลีใต้ มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ ก็ยิ่งเป็นการทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้า น้ำมันหล่อลื่น SK ZIC เป็นสินค้าที่มีการนำเข้าแท้ทุกหยด และจะมีการตรวจสอบในทุกปี จากเจ้าของประเทศของผลิตภัณฑ์ อย่าง SK Lubricants ที่เกาหลีใต้ และมีหน่วยงานของรัฐอย่าง กรมธุรกิจพลังงาน เข้ามาทำการตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพของสินค้า ว่ายังคงมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่

แต่ก็ถือว่าเป็นผลดีเพราะมันยิ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าSK ZICในประเทศไทยว่าสินค้าน้ำมันหล่อลื่น SK ZIC เป็นสินค้าเกรดสังเคราะห์แท้ 100%ที่มีการส่งตรงมาจาก SK Lubricants ที่เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นสินค้า เกรดนำเข้าแท้ทุกหยดอย่างแน่นอน

Technical Dept.

Comments are closed.