ฟอสฟอรัส เรารู้จักดีแค่ไหน ?  สัมพันธ์กับ Low SAPs (Low Sulfated Ash Phosphorous Sulphur) อย่างไร ?

ฟอสฟอรัส เรารู้จักดีแค่ไหน ?  สัมพันธ์กับ Low SAPs (Low Sulfated Ash Phosphorous Sulphur) อย่างไร ?

 

มีหลายคนที่รู้จักเทคโนโลยีของการผลิตน้ำมันเครื่องให้ได้ตามมาตรฐานความหนืด SAE หรือให้ได้ตามมาตรฐานของแต่ละชั้นคุณภาพของน้ำมันเครื่อง API และ ACEA ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ได้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมต่อรถยนต์ที่ใช้งานมากที่สุด

แต่เทคโนโลยีของยานยนต์ในอดีต จนถึงปัจจุบันไม่เคยหยุดนิ่ง

“ โดยเฉพาะการพัฒนาให้เทคโนโลยีทางด้านยานยนต์มีความสามารถในการใช้เชื้อเพลิงให้คุ้มค่าที่สุด ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่สูงที่สุด ”

ดังนั้น

“ หากเพียงแต่ทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีเพียงด้านเดียวในเรื่องของการรักษาปกป้อง และการประหยัดเชื้อเพลิงของน้ำมันเครื่องที่มีต่อเครื่องยนต์ คงไม่พอ จำเป็นจะต้องเพิ่มความเข้าใจในบทบาทใหม่ของน้ำมันเครื่องที่มีต่อเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ส่วนควบอื่น ๆ อาทิเช่น อุปกรณ์บำบัดไอเสีย มากขึ้น ”

แหล่งที่มา  :  Low Volatility ZDDP Technology ; Low Volatility ZDDP Part I & Low Volatility ZDDP Part II
ขอขอบคุณ  :  SAE International Inc, SAE of Japan Inc, The Lubrizol Corporation.

 

Technical Dept.

Comments are closed.