น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล บี 20 (EP5)

น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล บี 20 (EP5)

น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล บี 20 (EP5)

รูป : NISSAN ที่รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงB20_(เฉพาะรหัส D23 เท่านั้น)

หลังจากที่ค่ายรถยนต์ในหลาย ๆ ยี่ห้อ ได้มีการเปิดตัวกันออกมาว่า เป็นรถที่สามารถรองรับเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือก อย่างเชื้อเพลิง ไบโอดีเซล B 20ได้นั้น ก็ทำให้รถยนต์อีก 1 ค่าย ที่จะไม่ยอมน้อยหน้ากับกระแสอันออตฮิตแบบนี้เลย นั้นก็คือ ค่ายรถยี่ห้อ นิสสัน (NISSAN)ที่ก่อนหน้านี้ก็ยังออกมาระบุว่ายังไม่แนะนำให้รถยี่ห้อ นิสสัน (NISSAN)ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกน้ำมันไบโอดีเซล20 แต่ดูเหมือนว่า ค่ายรถหลาย ๆ ยี่ห้อ ก็ออกมาขานรับกับกระแสนี้กันมากขึ้นแล้ว ก็ทำให้ค่ายรถยี่ห้อ นิสสัน (NISSAN) ก็ออกมาระบุเช่นกันว่า รถยี่ห้อ นิสสัน (NISSAN) นั้น สามารถรองรับกับเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือก อย่างน้ำมัน ไบโอดีเซล20 ได้แล้วเช่นกัน แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

นาวารา (Navara) รุ่นที่รองรับน้ำมัน ไบโอดีเซล B 20 ที่ระบุ ณ ตอนนี้จะเป็นรถกระบะ รุ่นนาวารา (Navara)เครื่องยนต์ดีเซล YD ของรถกระบะ D23 ที่จำหน่ายตั้งแต่ ก.ย. 2557 ในทุกรุ่น ที่ถูกออกแบบมาให้รองรับการใช้เชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกอย่าง น้ำมัน ไบโอดีเซล B 20ได้ โดยประกอบไปด้วยรุ่นต่าง ๆ ทั้งหมดดังนี้

 

Nissan Navara Double Cab

 

รูป : Nissan Navara Double Cab

 

Nissan Navara Calibre EL เกียร์ธรรมดา

Nissan Navara Calibre EL เกียร์อัตโนมัติ

Nissan Navara Calibre V เกียร์อัตโนมัติ

Nissan Navara Caliber VL เกียร์ธรรมดา

Nissan Navara 4WD VL เกียร์อัตโนมัติ เป็นต้น

 

ตารางค่าใช้จ่าย คร่าว ๆ ในกรณีที่ต้องมีการบำรุงรักษารถ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือก ไบโอดีเซล20 กับ Nissan Navara Double Cab

 

รูป : ค่าบำรุงรักษาNissan Navara Double Cab(B20)

 

Nissan Navara King Cab

 

รูป : Nissan Navara King Cab (B20)

 

Nissan Navara Calibre EL เกียร์ธรรมดา

Nissan Navara Calibre V เกียร์อัตโนมัติ

Nissan Navara 4WD เกียร์ธรรมดา  เป็นต้น

 

 ตารางค่าใช้จ่าย คร่าว ๆ ในกรณีที่ต้องมีการบำรุงรักษารถ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือก ไบโอดีเซล B 20 กับ Nissan Navara King Cab

 

รูป : ค่าบำรุงรักษาNissan Navara King Cab

 

วิธีการตรวจสอบรุ่นรถยนต์นิสสัน นาวารา (Navara) ว่าสามารถรองรับกับน้ำมันไบโอดีเซล 20 ได้หรือไม่ ?

 

รูป : รหัสโมเดลและรหัสเครื่องยนต์

 

สามารถตรวจสอบได้จากเลขรหัสโมเดลและรหัสของเครื่องยนต์ดีเซลที่จะมีตัวเลขบอกถึงรหัส ของรุ่นรถ ที่สามารถรองรับกับเชื้อเพลิงงานงานทางเลือกอย่าง ไบโอดีเซล B 20 แบบนี้ได้ โดยสามารถทำตามขั้นตอนที่จะได้มีการแนะนำ ดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบรหัสโมเดลและรหัสเครื่องยนต์ดีเซลที่บริเวณห้องเครื่องยนต์ด้านคนขับ

1.1) โดยตรวจสอบจากรหัสโมเดล 18 หลัก เช่น CVL4LZLD23ICP-DBFQ

        โดยดูรหัสในตำแหน่งที่  : 8 / 9 / 10

         จะต้องระบุรหัสว่าเป็น   : D / 2 / 3

1.2) ตรวจสอบรหัสเครื่องยนต์ ต้องระบุว่าเป็น YD25DDTi

 

  1. หากรหัสทั้ง 2จุด ตรงกับข้อมูลข้างบน แสดงว่ารถยนต์ของท่านรองรับน้ำมัน ไบโอดีเซล B 20 [ตัวอย่างเช่น]

MODEL : CVL4LZLD23ICP-DBFQ

ENGINE : YD25DDTi

ถ้าเป็นรหัสตามที่ระบุหรือแนะนำนี้ ก็หมายความว่า สามารถใช้รถกับเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกน้ำมัน ไบโอดีเซล B 20ได้ นั้นเอง

 

คำแนะนำการใช้ น้ำมันไบโอดีเซลB20 สำหรับรถกระบะนิสสัน นาวารา (Navara) เพิ่มเติม

จากคำแนะนำในเบื้องต้น ที่ระบุว่า เครื่องยนต์ดีเซล YD ของรถกระบะ D23 ทุกรุ่น (รถ D23 ที่จำหน่ายตั้งแต่ ก.ย. 2557) ถูกออกแบบให้รองรับการใช้ น้ำมันไบโอดีเซล20 ได้ แต่เพื่อให้การใช้งานสามารถทำให้เครื่องยนต์ดีเซลแสดงประสิทธิภาพการใช้งานได้อย่างเต็มที่ จึงควรมีการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ค่ายรถแต่ละรุ่นได้มีการกำหนดออกมา เช่น

  1. รถที่ใช้น้ำมัน ไบโอดีเซล20 จำเป็นที่จะต้อง มีการนำรถเข้าเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงทุก 18 เดือน หรือ ระยะ 30,000 กม แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีของไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากน้ำมัน ไบโอดีเซล20 มีส่วนผสมที่อาจทำให้เกิดการอุดตันได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับน้ำมันทั่วไป

2.ควรมีการตรวจเช็คระยะในทุก ๆ 6 เดือน หรือ 10,000 กม หรือเมื่อระยะใดถึงก่อน ที่ศูนย์บริการ นิสสัน (NISSAN) ทั่วประเทศ

3.ตรวจเช็คสภาพของรถให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และควรใช้อะไหล่แท้ นิสสัน (NISSAN) ทุกครั้งเมื่อทำการเปลี่ยนอะไหล่ใด ๆ เพื่อประสิทธิภาพ การใช้งานที่ดี

4.ในการใช้งานรถ ควรให้มีอุณหภูมิในพื้นที่การใช้งาน สูงกว่า 16 องศาเซลเซียส เพราะถ้าในพื้นที่การใช้งานมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าที่กำหนด อาจจะทำให้น้ำมันกลายสภาพเป็นไข และส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องยนต์ได้

 

นอกจากคำแนะนำการใช้เชื้อเพลิงพลังงานทางเลือก อย่างน้ำมัน ไบโอดีเซล B 20 ที่ค่ายรถ นิสสัน (NISSAN) จะออกมาทำเป็นข้อมูล ติดไว้ที่หน้า เว็บไซต์ ของนิสสัน NISSAN เกี่ยวกับข้อมูล B20 ของตัวเองแบบนี้แล้ว ผู้ใช้งานรถ นิสสัน (NISSAN) หรือผู้ใช้งานรถในทุก ๆ ยี่ห้อ ที่ได้มีการเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกอย่าง ไบโอดีเซล B 20 ก็ควรเลือกปฏิบัติตามคำแนะนำ ที่รถในยี่ห้อนั้น ๆ ได้มีการระบุออกมาก่อนสำหรับการแนะนำการใช้งานเชื้อเพลิงประเภทนี้ และตัวผู้ใช้งานรถ ควรใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบเครื่องยนต์ การใช้งานรถ และปฏิบัติคำตามแนะนำของช่างผู้ชำนาญการ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ และความประหยัดเงินในกระเป๋า ที่เมื่อแลกกับการประหยัดค่าพลังงานเชื้อเพลิง ที่สามารถจ่ายได้ถูกลงแล้ว แต่จะต้องมีค่าบำรุงรักษา หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เพิ่มมากขึ้น หักลบกันแล้ว มันคุ้มค่าสำหรับการเลือกใช้งานเชื้อเพลิงประเภทนี้ในระยะยาวหรือไม่

 

ขอขอบคุณ ที่มาของข้อมูล :

https://www.nissan.co.th/

https://www.nissan.co.th/vehicles/new-vehicles/navara-double-cab/B20.html

https://chobrod.com/auto-market/เริ่มแล้ววันนี้-nissan-ประกาศ-navara-ทุกรุ่น-รองรับ-b20-แล้ว-8997

Technical Dept.

Comments are closed.