การเลือกอะแดปเตอร์ฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ SUZUKI SWIFT ปี2012 – 2016

การเลือกอะแดปเตอร์ฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ SUZUKI SWIFT ปี2012 – 2016

การเลือกอะแดปเตอร์ฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์

สำหรับ SUZUKI SWIFT 1.2L  ปี2012 – 2016

รูป : SUZUKI SWIFT ปี2012 – 2016

  1. เปิดฝากระโปรงด้านหน้ารถขึ้น ตรวจสอบหาชุดออยเกียร์และทำการถอดออยเกียร์ออก (จะยกรถขึ้นก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกของผู้ปฏิบัติงานในการ ถอดและติดตั้งอะแดปเตอร์) จะมีลักษณะตามรูป (ไม่ต้องถอดสายของน้ำยาหล่อเย็นออก)

รูป : การถอดออยส์เกียร์ SUZUKI SWIFT

2. ถอดออยเกียร์ออกจากตัวรถ จากนั้นนำไปเปรียบเทียบกับอะแดปเตอร์ในกล่อง 86 ชิ้น ว่ามีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับอะแดปเตอร์ชิ้นไหน สำหรับรถ SUZUKI SWIFT ปี 2012 – 2016 จะมีลักษณะของอะแดปเตอร์เหมือนกับ เบอร์ A22

หลักในการเลือกอะแดปเตอร์ : สังเกตุลักษณะรูปทรงของออยเกียร์เป็นหลัก และนำไปเปรียบเทียบกับรูปทรงของอะแดปเตอร์ในกล่อง (สำหรับในรถบางรุ่น รูยึดอะแด็ปเตอร์กับรูยึดของออยเกียร์ ตำแหน่งของรูยึดอาจจะไม่ตรงกันทุกรู)

รูป : ตำแหน่งอะแดปเตอร์เบอร์ A22 ในกล่อง

3. คำแนะนำที่ด้านหน้ากล่อง จะระบุว่าอะแดปเตอร์เบอร์ A22 เป็น อะแดปเตอร์เบอร์สำหรับรถยี่ห้อ TOYOTA YARIS (แต่สามารถที่จะใช้กับ SUZUKU SWIFT ที่เป็นเกียร์ CVT ได้เช่นกัน)

คำแนะนำ : น้ำมันเกียร์ CVT ของ  SUZUKU SWIFT 1.2 จะมีสีแดง ก่อนการฟลัชชิ่งควรแจ้งลูกค้าให้รับทราบก่อน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดในภายหลัง เพราะปกติน้ำมันเกียร์ CVT โดยทั่วไปจะเป็นสีเหลือง 

รูป : รายละเอียดของอะแดปเตอร์เบอร์ A22 ที่ด้านหน้ากล่อง

4. ทำการเลือกสายเชื่อมต่อระหว่างอะแดปเตอร์กับสายจากเครื่องฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ที่อยู่ในถุง โดยเลือกดูจากขนาดของท่อ ที่จะต่อเข้ากับอะแดปเตอร์ เป็นหลัก 

รูป : ตำแหน่งของถุงบรรจุ สายต่ออะแดปเตอร์ ในกล่อง

5.  เมื่อประกอบอุปกรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ตามขั้นตอนที่ได้อบรมมา จนจบขั้นตอน

รูป : SUZUKI SWIFT + เครื่องฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ + ZIC CVTF MULTI

6. สินค้าน้ำมันเกียร์ ZIC ที่แนะนำสำหรับรถรุ่นนี้ คือ ZIC CVTF MULTI

 

Peerapong Piyakiratipong

Comments are closed.