การเลือกอะแดปเตอร์ฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ FORD RANGER 2017

การเลือกอะแดปเตอร์ฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ FORD RANGER 2017

การเลือกอะแดปเตอร์ฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์

สำหรับ FORD RANGER 2017

รูป : FORD RANGER ปี 2017

  1. ยกรถขึ้น ตรวจสอบหาชุดออยเกียร์และทำการถอดออยเกียร์ออก

รูป : ตำแหน่งออยเกียร์ของรถ FORD RANGER ปี 2017

  1. หลังจากถอดออยเกียร์ออกจากตัวรถแล้ว ให้ติดตั้งอะแดปเตอร์เฉพาะของ ฟอร์ด จะมีลักษณะของอะแดปเตอร์ ดังรูป

รูป : ลักษณะอะแดปเตอร์ ฟอร์ด 

  1. อะแดปเตอร์ที่ใช้ จะเป็นอะแดปเตอร์เฉพาะ โดยลักษณะของหน้าแปลนสำหรับเชื่อมต่อ จะมีรูปทรงคล้ายกับจุดยึดต่อกับออยเกียร์ที่ติดกับรถ เป็นหลัก

รูป : ตำแหน่งจุดยึดอะแดปเตอร์ ฟอร์ด สำหรับ FORD RANGER ปี 2017

      4 . เมื่อประกอบอุปกรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ตามขั้นตอนที่ได้อบรมมา จนจบขั้นตอน

รูป : FORD RANGER  + เครื่องฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ + ZIC ATF DEXRON VI หรือ ZIC ATF MULTI

     6. สินค้าน้ำมันเกียร์ ZIC ที่แนะนำสำหรับรถรุ่นนี้ คือ ZIC ATF DEXRON VI หรือ ZIC ATF MULTI

 

     

    Peerapong Piyakiratipong

    Comments are closed.