การเลือกอะแดปเตอร์ฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ MERCEDE-BENZ C220 ปี 1993 – 2000

การเลือกอะแดปเตอร์ฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ MERCEDE-BENZ C220 ปี 1993 – 2000

การเลือกอะแดปเตอร์ฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์

สำหรับ MERCEDE-BENZ C220 ปี 1993 – 2000

รูป : MERCEDE-BENZ C220 ปี 1993 – 2000

  1. สำหรับรถยนต์ยี่ห้อ MERCEDE-BENZ  C220 ปี 1993 – 2000 ก่อนอื่นต้องทำการยกรถขึ้นก่อน และตรวจสอบหาท่อ ที่เชื่อมต่อระหว่างเกียร์กับหม้อน้ำ ซึ่งจะต้องมองหาจากทางใต้ท้องรถจึงจะสะดวกกว่า จากนั้นทำการถอด แยกท่อออก ตำแหน่งท่อจะมีลักษณะตามรูป

รูป : ตำแหน่งจุดเชื่อมต่อ ข้อต่อของรถ MERCEDE-BENZ C220 ปี 1993 – 2000

 

  1. จะพบเจอท่อจำนวน 2 เส้น เลือกถอดท่อ เส้นใดเส้นหนึ่ง (ไม่ต้องถอดทั้ง 2 ท่อ) หลังจากถอด แยกท่อน้ำมันเกียร์ออกแล้ว ให้ไปเลือกข้อต่อ ในกล่อง 35 ชิ้น (ข้อต่อแถม กล่องสีดำ) ท่อจะมี 2 ด้าน ท่อด้านที่หนึ่งคือท่อของน้ำมันเกียร์ที่ดึงออกมา ท่อด้านที่สองคือท่อที่ต่อมาจากหม้อน้ำ

รูป : รายละเอียดข้อต่อในกล่องดำ 35 ชิ้น

 

  1. วิธีการเลือกข้อต่อ ข้อต่อทุกแบบจะมีลักษณะเกลียวที่เหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันที่ขนาดของข้อต่อเท่านั้น

รูป : ข้อต่อในกล่องดำ 35 ชิ้นไม่มีเอกสารแนะนำการใช้งาน

 

  1. ที่บริเวณด้านหน้าของกล่องข้อต่อ จะไม่มีเอกสารแนะนำรายละเอียดของข้อต่อที่สามารถใช้ได้กับรถรุ่นใดติดไว้ ดังนั้นจึงควรเทียบลักษณะของข้อต่อ ตามคำแนะนำที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อก่อนหน้า
  2.  เมื่อประกอบอุปกรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ตามขั้นตอนที่ได้อบรมมา จนจบขั้นตอน

รูป : MERCEDE-BENZ C220 + เครื่องฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์  + ZIC ATF DEXRON VI

 

  1. สินค้าน้ำมันเกียร์ ZIC ที่แนะนำสำหรับรถรุ่นนี้ คือ ZIC ATF DEXRON VI
Peerapong Piyakiratipong

Comments are closed.