การเลือกอะแดปเตอร์ฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ HONDA JAZZ (GK) ปี2014 – 2020

การเลือกอะแดปเตอร์ฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ HONDA JAZZ (GK) ปี2014 – 2020

การเลือกอะแดปเตอร์ฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์

สำหรับ HONDA JAZZ (GK) ปี2014 – 2020

รูป : HONDA JAZZ (GK) ปี2014 – 2020

  1. เปิดฝากระโปรงด้านหน้ารถขึ้น ตรวจสอบหาชุดออยเกียร์และทำการถอดออยเกียร์ออก (จะยกรถขึ้นก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกของผู้ปฏิบัติงานในการ ถอดและติดตั้งอะแดปเตอร์) จะมีลักษณะตามรูป (ไม่ต้องถอดสายของน้ำยาหล่อเย็นออก)

รูป : ตำแหน่งออยเกียร์ของรถ HONDA JAZZ ปี2014 –  2020

  1. หลังจากถอดออยเกียร์ออกจากตัวรถแล้ว ให้นั้นนำไปเปรียบเทียบกับอะแดปเตอร์ในกล่อง 86 ชิ้น ว่ามีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับอะแดปเตอร์ชิ้นไหน สำหรับรถ HONDA JAZZ ปี2014 – 2020 จะมีลักษณะของอะแดปเตอร์เหมือนกับ เบอร์ A53

รูป : ตำแหน่งอะแดปเตอร์เบอร์ A53 ในกล่อง

  1. การเลือกอะแดปเตอร์ ให้สังเกตุลักษณะรูปทรงของออยเกียร์เป็นหลัก และนำไปเปรียบเทียบกับรูปทรงของอะแดปเตอร์ในกล่อง (สำหรับในรถบางรุ่น รูยึดอะแด็ปเตอร์กับรูยึดของออยเกียร์ ตำแหน่งของรูยึดอาจจะไม่ตรงกันทุกรู เช่น รถรุ่นนี้)

รูป : ตำแหน่งจุดยึดอะแดปเตอร์ A53 สำหรับ HONDA JAZZ  ปี2014 – 2020

  1. ในการติดตั้ง อะแดปเตอร์ ที่ตำแหน่งออยเกียร์ของรถรุ่นนี้ จะสามารถยึดน็อตได้เพียง 2 ตำแหน่ง เท่านั้น (ตามรูป) แต่ก็ถือว่าสามารถใช้งานได้ ไม่มีผลต่อการฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์แต่อย่างใด

รูป : รายละเอียดของอะแดปเตอร์เบอร์ A53 ที่ด้านหน้ากล่อง

  1. ที่บริเวณด้านหน้าของกล่องอะแดปเตอร์ จะไม่มีการเขียนระบุ ชื่อของรุ่นรถไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงควรเทียบลักษณะของอะแดปเตอร์ ตามคำแนะนำที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อก่อนหน้า
  2. ทำการเลือกสายเชื่อมต่อระหว่างอะแดปเตอร์กับสายจากเครื่องฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ที่อยู่ในถุง โดยเลือกดูจากขนาดของท่อ ที่จะต่อเข้ากับอะแดปเตอร์ เป็นหลัก

รูป : ตำแหน่งของถุงบรรจุ สายต่ออะแดปเตอร์ ในกล่อง

  1.  เมื่อประกอบอุปกรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ตามขั้นตอนที่ได้อบรมมา จนจบขั้นตอน

รูป : HONDA JAZZ + เครื่องฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ + ZIC CVTF MULTI

  1. สินค้าน้ำมันเกียร์ ZIC ที่แนะนำสำหรับรถรุ่นนี้ คือ ZIC CVTF MULTI
Peerapong Piyakiratipong

Comments are closed.