การเลือกอะแดปเตอร์ฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ TOYOTA ALTIS 1.6L  ปี2008 – 2013

การเลือกอะแดปเตอร์ฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ TOYOTA ALTIS 1.6L  ปี2008 – 2013

การเลือกอะแดปเตอร์ฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์

สำหรับ TOYOTA ALTIS 1.6L  ปี2008 – 2013

รูป : TOYOTA ALTIS ปี2008 – 2013

1. เปิดฝากระโปรงด้านหน้ารถขึ้น ตรวจสอบหาชุดออยเกียร์และทำการถอดออยเกียร์ออก (จะยกรถขึ้นก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกของผู้ปฏิบัติงานในการ ถอดและติดตั้งอะแดปเตอร์) จะมีลักษณะตามรูป (ไม่ต้องถอดสายของน้ำยาหล่อเย็นออก)

รูป : การถอดออยส์เกียร์ TOYOTA ALTIS

2. ถอดออยเกียร์ออกจากตัวรถ จากนั้นนำไปเปรียบเทียบกับอะแดปเตอร์ในกล่อง 86 ชิ้น ว่ามีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับอะแดปเตอร์ชิ้นไหน สำหรับรถ TOYOTA ALTIS ปี 2008 – 2013 จะมีลักษณะของอะแดปเตอร์เหมือนกับ เบอร์ A22

หลักในการเลือกอะแดปเตอร์ : สังเกตุลักษณะรูปทรงของออยเกียร์เป็นหลัก และนำไปเปรียบเทียบกับรูปทรงของอะแดปเตอร์ในกล่อง (สำหรับในรถบางรุ่น รูยึดอะแด็ปเตอร์กับรูยึดของออยเกียร์ ตำแหน่งของรูยึดอาจจะไม่ตรงกันทุกรู)

รูป : ตำแหน่งอะแดปเตอร์เบอร์ A22 ในกล่อง

  1. คำแนะนำที่ด้านหน้ากล่อง จะระบุว่าอะแดปเตอร์เบอร์ A22 เป็น อะแดปเตอร์เบอร์สำหรับรถยี่ห้อ TOYOTA YARIS และ COROLA ก็หมายความว่าสามารถที่จะใช้กับ TOYOTA ALTIS ที่เป็นเกียร์ CVT ได้เช่นกัน เพราะชื่อเต็มของ TOYOTA ALTIS คือ TOYOTA COROLA ALTIS นั้นเอง

รูป : รายละเอียดของอะแดปเตอร์เบอร์ A22 ที่ด้านหน้ากล่อง

  1. ทำการเลือกสายเชื่อมต่อระหว่างอะแดปเตอร์กับสายจากเครื่องฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ที่อยู่ในถุง โดยเลือกดูจากขนาดของท่อ ที่จะต่อเข้ากับอะแดปเตอร์ เป็นหลัก

รูป : ตำแหน่งของถุงบรรจุ สายต่ออะแดปเตอร์ ในกล่อง

  1.  เมื่อประกอบอุปกรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ตามขั้นตอนที่ได้อบรมมา จนจบขั้นตอน

รูป : TOYOTA ALTIS + เครื่องฟลัชชิ่งน้ำมันเกียร์ + ZIC CVTF MULTI

Peerapong Piyakiratipong

Comments are closed.