การวัดการสึกหรอด้วยวิธี พี คิว อินเด็กซ์ ของอนุภาคเหล็ก คือ

PQ Index ; คือค่าการวิเคราะห์อนุภาคปริมาณของเหล็กในตัวอย่างน้ำมัน เช่น โดยทั่วไปดัชนี PQ จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณของเหล็กที่เพิ่มขึ้นในสนามแม่เหล็ก ค่า PQ ที่ต่ำกว่า 25 เป็นข้อบ่งชี้ของการสึกหรอว่าอยู่ในเกณฑ์ปรกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับตัวอย่างน้ำมันจากเครื่องยนต์ หรือ จากระบบเกียร์ เป็นต้น