สารเติมแต่งจำพวกฟอสฟอรัส มีหน้าที่

Phosphorous (P) ; ฟอสฟอรัส Anti wear additive or fire resistance additive